Wabco

Фирмата премина през обучение на Wabco за работа със сервизната им програма за АБС и ЕКАС системите.С което при закупуване на кран Wabco може да му се въведат данните и параметрите на крана вече и при нас.